Spousta dětí a dospívajících má s četbou zásadní problém hlavně z toho důvodu, že školstvím očekávaná četba rozhodně nepatří mezi to, co by jinak mohlo být středem zájmu pro naprostou většinu školáků.

Jenže je důležité myslet na to, že četba není jenom zcela obyčejnou aktivitou, kterou by se měla většina dětí zabývat. Je zároveň aktivitou, která by měla být základem pro kvalitní vzdělání každého z nás. A proč? To si řekneme na následujících řádcích.

Rozvoj jazykových dovedností dítěte

Děti se všeobecně mohou naučit lepším jazykovým dovednostem několika způsoby. Mezi nimi se četba pohybuje jako jedna z těch nejdůležitějších oblastí. Pomocí četby si totiž rozvíjíme takzvanou pasivní slovní zásoby a vyjadřovací schopnosti. Nemusíme přitom ani číst ta nejsložitější díla, co nám nabídne knižní databáze, abychom dokázali podpořit rozvoj těchto dovedností u dětí.

To nejpodstatnější ale je, že takzvaná pasivní slovní zásoba se rozvíjí právě těmito metodami. Nezískáme ji tak klasickým poslechem a mluvou, stejně tak se v ní ale neprojeví. Projevuje se totiž primárně v neverbální komunikaci.

Podpora přirozené kreativity

Jednou z nejzajímavějších oblastí lidské mysli, je kreativita. Jedná se o oblast, kterou do dnes nedokázali psychologové ani zdaleka objasnit. Jedná se o vlastnost, která má největší potenciál k růstu právě u dětí. Přitom také v dospělosti ji můžeme zdokonalovat, ale zároveň ji také můžeme ztrácet, pokud ji dostatečně nenamáháme. Zajímavostí je, že pro kreativitu jsou přitom nejlepší knihy většinou ty ideální. Standardně se totiž jedná o díla, kdy je kreativita přirozeně namáhána.

Zdokonalování kognitivních funkcí dítěte

Takzvané kognitivní funkce jsou velice specifickou oblastí, které se všeobecně projevují jak na mentální, tak i fyzické úrovni. Když se podíváme do databáze spisovatelů, tak najdeme velké množství těch, kteří se nebojí psychologické podtextu, silných příběhů vyžadujících porozumění a empatii, nebo zkrátka jenom složitých světů na pochopení. To vše je součástí toho, jak můžete u dítěte přirozeně namáhat kognitivní funkce.